Methodes

Transactionele analyse (TA)

Werken met script

In Transactionele analyse (TA) gaat het om het onderzoeken van onderliggende psychodynamische patronen in communicatie. TA verdiept het begrip script: het eigen levensplan, opgesteld in de kinderjaren, bekrachtigd door de daartoe besloten uitkomst. Om hier inzicht in te krijgen, kun je intuïtief in een paar zinnen wat fragmenten uit jouw leven beschrijven en samen met de coach naar de rode draad erin zoeken. Eric Berne was in 1950 de grondlegger van TA. Tevens legde hij ook de basis voor het episcript, een script dat over generaties heen doorgegeven wordt en gebaseerd is op de onverbrekelijke band tussen kind en familiesysteem.

Egoposities

TA gaat ervan uit dat elk mens beschikt over een Ouder-, een Volwassen- en een Kinddeel van waaruit hij/zij zijn gevoelens, gedachten en overtuigingen naar voren brengt. Zonder dat hij of zij zich hiervan altijd bewust is en vanuit welk deel hij/zij reageert. Deze egoposities spelen niet alleen in de relaties tot de ander, maar zijn ook stemmen in hem of haarzelf. Die hem of haar bemoedigen, bekritiseren of helder laten reageren op zijn of haar omgeving en omstandigheden. Het Voedende (kritische) Ouderdeel staat voor afbakening en reflectie; de valkuil is veroordelend gedrag. Gebruik van de Volwassen positie nodigt uit tot helder denken, voelen en handelen in het hier en nu. Het Kinddeel vraagt aandacht en zorg, en uit zich in creativiteit, vrije expressie en nieuwsgierigheid. Maar ook in aanpassend of juist rebels gedrag. Als mensen al hun delen vrij kunnen inzetten, hebben ze veel meer mogelijkheden in open communicatie, zowel met de ander als in zichzelf.
(naar Transactionele Analyse, I. Stewart & V. Jones)

Systemisch werk

Hoe zit het met mijn familiesysteem?

De betekenis van systemisch werk is dat je uitgenodigd wordt om met wetende liefde jou eigen plek in te nemen in jou familiesysteem. Je bewust wordt van jou eigen individuele taak hierin. We zijn allemaal een schakel in de keten van ons familiesysteem, onze plek van herkomst. De diepste band daarmee is er een vanuit zielsverbondenheid. Elk familiesysteem is daarom een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar evenwicht, verbonden met een grondorde. Dankzij die Orde heeft ieder lid recht op een plek die hij of zij invult vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Niemand mag worden vergeten, buitengesloten of niet geëerd, anders voelt een familielid in een volgende generatie zich onbewust verantwoordelijk om dat te herstellen. Door identificatie zit hij of zij verstrikt in zijn of haar systeem; hij of zij leeft ongeweten het leven van een ander en kan niet werkelijk zichzelf zijn. In een constellatie wordt een glimp van deze onzichtbare lijnen van het lot zichtbaar.

Werken met constellaties

In een constellatie wordt duidelijk welk thema er binnen de familie speelt. Er is bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor de individuele plek, of de relatie tussen de ouders is verstoord waardoor een zoon of dochter op de plek van vader of moeder terechtgekomen is. Vaak wordt duidelijk dat er onbewust gevoelens van schuld en onschuld spelen tegenover het familiesysteem. Op een diepere laag voelt iemand zich onschuldig als hij of zij de oude wetten volgt en schuldig als hij of zij zich ervan losmaakt. Zonder dat hij of zij het in gaten heeft, blijft hij of zij zo innerlijk gebonden aan de energie van zijn familiesysteem. Dit beïnvloed zijn of haar individuele leven en werkt door in een relatie, zoals in verhitte discussies over vertrouwde normen en waarden of in projectie op de partner.
(naar De Maskermaker, W. Veenbaas, J. Goudswaard & H. A. Verschuren)

Neurolinguïstisch programmeren

Het verschil dat het verschil maakt

Heb je ooit wel eens meegemaakt dat je verrukt was over wat je had gedaan en dat je je afvroeg hoe je dat toch voor elkaar had gekregen? NLP laat zien hoe je je eigen succes kunt leren begrijpen en modelleren, zodat dergelijke momenten zich nog vele malen zullen herhalen. Zo kun je je eigen talenten ontwikkelen en ontplooien en het beste uit jezelf naar voren halen. NLP is een praktische vaardigheid die de resultaten voortbrengt die we werkelijk wensen. Het is het bestuderen van het verschil dat het verschil maakt.

Zintuigen op scherp

NLP is de kunst en de wetenschap van persoonlijke resultaten. Kunst, want ieders persoonlijke stijl is uniek. Dit kan nooit volledig in woorden of technieken worden gevangen. Wetenschap, want NLP beschikt over een methodiek om de patronen te ontdekken die door zeer begaafde mensen en organisaties worden toegepast en waarmee zij bijzondere resultaten behalen. Deze methodiek wordt modelleren genoemd. De gedragspatronen, vaardigheden en technieken die op deze wijze zijn ontdekt, worden in toenemende mate toegepast in bijvoorbeeld de hulpverlening, het onderwijs en het bedrijfsleven. Met het doel effectiever te communiceren, persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en sneller te leren.
(naar NLP-gids voor optimaal functioneren, J. O’Conner & J. Seymour)