Coaching

Coaching

Coaching is als een tijdelijke veilige haven; zoals een karavanserai bij een doortocht in de woestijn. Een plek om tot rust te komen, je te zuiveren van alle stof van onderweg. Hier kun je voeding en schoon drinkwater tot je te nemen. Deze plek biedt mogelijkheden om nieuwe energie op te doen en geeft een ander perspectief op de manier hoe men de reis wil voortzetten.

“Als alles om je heen in beweging is, is het tijd om stil te staan.
Als alles om je heen stilstaat, is het tijd om in beweging te komen.”
bron: onbekend

Coachingsvraag

De intensieve begeleiding van mij als coach werkt net als een karavanserai. Door middel van gesprekken en oefeningen in een veilige en voedende omgeving ontstaat er een inzicht hoe jij de dingen in jouw leven werkelijk anders kan aanpakken. Ingrediënten voor coaching zijn:

-bewust aandacht besteden aan de vragen die spelen in jouw werk- of privé-situatie
-zicht krijgen op je gedrag en de patronen daarin
-ervaringsgerichte en methodische oefeningen
-ontdekken wat je werkelijk wilt en dat vorm geven in jouw leven

Coachingcontract

Door met mij een contract op te stellen waarin wordt opgenomen wat je gaat doen en op welke manier, kun je daarna gericht aan de slag gaan om deze doelen te bereiken. Dit doen we door duidelijk het thema en de doelstelling te formuleren met punten zoals:

-welke stappen ga je maken
-welke verantwoordelijkheden horen bij mij als coach en welke bij jou
-hoe lang het traject duurt en met welke regelmaat de coachingsessies plaats vinden
-op welke manieren er gewerkt gaat worden

Coachingstraject

Als jij op deze manier wil werken, vertel ik in een vrijblijvend kennismakingsgesprek wat je van mij kunt verwachten. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.
Na het kennismakingsgesprek stellen we jouw coachingsvraag vast. Met deze vraag gaan we aan het werk in individuele coachingsessies. 5 tot 10 sessies, van elk 90 minuten, zijn meestal voldoende om de coachingsvraag uit te werken en jou doelen te bereiken.
Komen er tijdens de evaluatie nog andere of nieuwe coachingsvragen kan er gezamenlijk een nieuw coachingscontract afgesloten worden.

Resultaten

Het gaat om uitdagingen die gaan spelen als je je bewustzijn verder wilt ontwikkelen. Als je die uitdagingen aangaat, ontwikkel je:

-persoonlijk leiderschap
-fundamentele veranderingen in je gedrag en patronen
-inzicht in jouw wensen en verlangens
-plezier en vitaliteit in je leven

Je realiseert je: “dit is wie ik werkelijk ben en van daaruit kan ik doen wat ik werkelijk wil.”

Als je vragen hebt klik dan hier om het contactformulier in te vullen.