Incompany coaching

Coaching voor organisaties

Als management verwacht je 100% inzet van je medewerkers. Maar als zich veranderingen voor doen in de organisatie of privésfeer, blijkt dit niet altijd haalbaar. Dan kan het zinvol zijn om deze medewerker(s) Incompany  te laten coachen. Een medewerker of team kan bijvoorbeeld wel wat extra ondersteuning gebruiken wanneer hij of zij:

-Een nieuwe (leidinggevende)functie krijgt
-Regelmatig ziek is en en dat een patroon lijkt te worden
-Vast loopt in zijn of haar werk
-Langdurig ziek thuis heeft gezeten en weer met re-integreren gaat beginnen
-Kwaliteiten bezit die hij of zij nog niet volledig kan benutten
-Last heeft van een (dreigende) Burn-out

Werkwijze

De coach en werknemer beginnen met een kennismakings/oriëntatie gesprek. Indien we beiden het traject willen vervolgen, vind er een gesprek met de leidinggevende plaats. Hierin kan de coach ook een indicatie geven van het aantal coachingsessies en de frequentie. Mijn ervaring is dat drie of vier sessies vaak al genoeg kunnen zijn om de medewerker met plezier te laten functioneren. Bij het coachen van leidinggevenden is een traject van tien sessies over en periode van 6 maanden gangbaar.

De coach en coachee geven na elke coachingsessie gezamelijk feedback aan de leidinggevende.

Resultaten

Al na enkele coachingsessies moet er positieve verandering merkbaar zijn voor zowel de gecoachte als zijn of haar omgeving. Bij het afronden van het coachingstraject ervaren medewerkers:

-Meer persoonlijk leiderschap
-Hoe zij met hun gedragspatronen om kunnen gaan zonder dat dit te koste gaat zichzelf of hun omgeving
-Hoe zij al hun kwaliteiten kunnen inzetten in het werk
-Meer plezier in het werk

Voor meer informatie kun je op mijn coaching pagina kijken.

Als je vragen hebt klik dan hier om het contactformulier in te vullen.